lørdag 29. mars 2014

                                                            Fresing av matriser og kniver 
                                                            Vi tar det meste her på 
                                                            Kbv produkter as


Maskinering matrise