onsdag 21. mai 2014


                                                                      Kbv produkter .
                                                          En tjeneste for industrien og privat.

vi skaper produktet du mangler 

søndag 4. mai 2014


Vi tar utfordringen . de  aller fleste ting kan lages  eller repareres 
ved akutt maskinstopp eller restaurering av deler utgått på dato , reparerer vi eller lager nye .