torsdag 19. november 2015

Kbv Copperbolt homogene kuler                                                       Copperbolt er relativt dyre kuler,
                                                       men tilpasses behovet du har , innen , vekt , ekspansjon 

Kuler i alle kaliber  
Kbv Copperbolt tilpasses behovet jegeren har 

onsdag 18. november 2015

maskindeler for landbruk og entreprenører

tilvirking av ny drivgaffel 
                                                 Berget det blå gjør det beste for kundene !

                                                 Trenger du hjelp bidrar vi.
planing av topplokk

topplokk til bil for planing