torsdag 18. september 2014

Tilvirkning av deler til industri, fritid, offshore, prototyper , deler som er utgått på dato . vi lager det . 
                                                                KBV produkter as . 
                                                                knut børsemaker 
Maskindeler tilvirkes  når det er behov . ta kontakt .