torsdag 19. februar 2015

Jeg tilstreber og ta vare på nostalgien i et gammelt våpen !

Reparasjon av gammel salongrifle som  var sprukket og bøtt sammen  med bekktråd
Det er mye historie som skal taes vare på. Noe jeg tilstreber ! 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar